SZANOWNI PACJENCI!!!

 

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną na terenie Kraju i Regionu, z dniem 01 października 2020 roku zostały wprowadzone dodatkowe zabezpieczenia polegające na konieczności wykonywania badań w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wszystkim pacjentom, przed dniem przyjęcia do planowego leczenia w warunkach SPSK nr 1 PUM w Szczecinie. Testowanie jak najliczniejszej grupy pacjentów, pozwoli na zachowanie ciągłości pracy całej Jednostki, pozwalając tym samym na zachowanie bezpieczeństwa podczas udzielania świadczeń medycznych, szczególnie pacjentom onkologicznym. Z tych też powodów zwracamy się do Państwa o postępowanie zgodnie z poniższymi regulacjami:

  • Wszyscy pacjenci przyjmowani planowo w umówionym wcześniej terminie będą musieli .wykonać wymaz w kierunku SARS-COV-2, maksymalnie 72 h przed przyjęciem do SPSK-1, najlepiej w dniu poprzedzającym przyjęcie.
  • Pobranie wymazów dla pacjentów dorosłych planowych w lokalizacji przy Unii Lubelskiej 1 będzie możliwe TYLKO w punkcie pobrań „Drive-Thru" (tzn. wyłącznie z samochodu) ustawionym przy wejściu ,,B" (boczny wjazd od strony ul. Unii Lubelskiej). Godziny pobrań: 08:00-11:00 oraz 15:00-18:00.
  • Pobranie wymazów dla pacjentów planowych w lokalizacji przy Siedleckiej 2 w Policach będzie możliwe TYLKO w namiocie typu „Drive-Thru" (tzn. wyłącznie z samochodu) ustawionym przy parkingu przed wejściem głównym do Szpitala. Godziny pobrań: 10:00-12:00.
  • Pacjenci planowi z Klinik o profilu dziecięcym (tzw. pion pediatryczny) będą umawiani na wymaz w kierunku SARS-CoV-2 z uwzględnieniem wieku pacjenta, tzn. dzieci do 11 r.ż. na godz. 08:00 - 11:00, natomiast dzieci od 11 r.ż. do lat 18 umawiać należy na godz. 15:00-18:00. Dodatkowo proszę o wyrozumiałość w zakresie ilości przeprowadzanych wymazów, które będą uwzględniały zasadę proporcjonalnego rozłożenia ilości umawianych pacjentów. Tymczasowa lokalizacja punktu pobrań „Drive­ Thru" (tzn. wyłącznie z samochodu) dla pacjentów  pediatrycznych znajduje się na SOR - wiata wjazdowa. Proszę o zwracanie uwagi na oznaczenia umieszczone na terenie Szpitala. W najbliższym czasie nastąpi zmiana lokalizacji punktu pobrań po zakończeniu montażu budynku pobrań.
  • Tym samym, od dnia 01.10.2020 nie jest możliwe przyjęcie pacjenta do SPSK-1 bez wykonanego testu RT-PCR w kierunku SARS-COV-2.

Bardzo proszę kierować się do wyznaczonych wyżej punktów pobrań zwracając uwagę na oznaczenia umieszczone na terenie Szpitala.

Jednocześnie z całą stanowczością zwracam uwagę na konieczność wykonywania wymazów w punktach tzw. ,,Drive-Thru" (tzn. wyłącznie z samochodu) i nieprzychodzenie pieszo do tych punktów. Pozwoli to na minimalizację ryzyka zakażenia zarówno między pacjentami czekającymi na pobranie materiału do badania oraz personelu medycznego wykonującego wymazy.

Podkreślam, że brak personelu z powodu zakażenia lub przebywania na kwarantannie pracowników, uniemożliwi Szpitalowi funkcjonowanie, ograniczając zakres i ilość udzielanych świadczeń, tym samym utrudni Państwu dostęp do leczenia.

Jednocześnie przypominam o innych możliwościach wykonania wymazów w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a mianowicie:

  • Dla pacjentów z dalszych części województwa lub innych części kraju możliwe jest pobranie wymazu lokalnie w miejscu zamieszkania. W przypadku wyboru tej opcji pacjent musi dowiedzieć się, gdzie znajduje się dany punkt pobrań testów (lista tych punktów jest regularnie publikowana na stronach internetowych wojewódzkich oddziałów NFZ) oraz do jakiego laboratorium dany punkt pobrań wysyła próbki. Te informacje pacjent musi przekazać telefonicznie lekarzowi umawiającemu hospitalizację w SPSK-1 w celu wprowadzenia tych danych do skierowania na wymaz w kierunku SARS-COV-2. W przeciwnym razie skierowanie wystawione w SPSK-1nie będzie widoczne dla laboratoriów poza SPSK-1, co uniemożliwi wykonanie badania.
  • Akceptowane będzie również dostarczenie przez pacjenta wyniku testu metodą RT­ PCR wykonanego w miejscu zamieszkania na zasadach badania komercyjnego (pełnopłatnego dla pacjenta).
  • W sytuacjach absolutnie szczególnych, po ustaleniu tego faktu z lekarzem prowadzącym pacjenta w SPSK-1, możliwe będzie w ostateczności pobranie wymazu w ramach Izby Przyjęć I SOR, ale zawsze będzie się to wiązało z oczekiwaniem w poczekalni Izby Przyjęć I SOR do chwili uzyskania wyniku testu (nawet do 24 h z uwagi na brak pilności badania w stosunku do pacjentów z tzw. ,,ostrego" dyżuru).

Wszyscy pacjenci przyjmowani w trybie dyżurowym, bez zmian jak dotychczas będą mieli pobierane testy w ramach oczekiwania na proces diagnostyczno-terapeutyczny w Izbach Przyjęć lub SOR we wszystkich lokalizacjach SPSK-1.

Postępowanie zgodnie z powyższymi regulacjami umożliwi Szpitalowi płynne udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom nie zmagającym się z chorobą COVID-19, dając szansę leczenia problemów medycznych, bez zbędnej zwłoki. Mając na względzie trudny czas w jakim przyszło nam wszystkim żyć, zwracam się z gorącą prośbą o wyrozumiałość dla wprowadzonychreguł postępowania i ich przestrzeganie.

 

 Dyrektor SPSK PUM