Logo Fundusze Europejskie - Umowa Partnerstwa

Darowizna

Szanowni Państwo,

Szpital jest największą jednostką świadczącą usługi medyczne w województwie zachodniopomorskim. Posiada 30 jednostek klinicznych (Szczecin, Police) wyposażonych łącznie w 792 łóżka. W chwili obecnej Szpital jest jedynym ośrodkiem w regionie posiadającym Centrum Urazowe dla Dorosłych i Dzieci, które zabezpiecza chorych z krytycznymi, wielonarządowymi obrażeniami ciała oraz jedynym ośrodkiem posiadającym Oddział Transplantacji Szpiku, w którym wykonywane są zabiegi autologicznej i allogenicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych oraz pobrania komórek krwiotwórczych od zdrowych dawców. Jednym z nielicznych ośrodków w Polsce, który uczestniczy w Serwisie Replantacyjnym dla amputacji rąk oraz ośrodkiem, w którym wykonuje się unikalne w skali kraju endoskopowe leczenie wczesnych postaci nowotworów metodą endoskopowej dyssekcji pośluzówkowej.

Posiadając w strukturze jednostki wysokospecjalistyczne jesteśmy jedynym ośrodkiem referencyjnym dla województwa zachodniopomorskiego specjalizującym się w zakresie onkologii, hematologii, immunologii, ortopedii i chirurgii dziecięcej. Posiadając Kliniki Neurologii z Oddziałem Udarowym, Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej oraz Chirurgii Szczękowo-Twarzowej możemy wykonywać unikalne w skali regionu procedury z zakresu leczenia trombolitycznego i trombektomii mechanicznej oraz kompleksowe świadczenia z zakresu chirurgii głowy i szyi.

Mimo dynamicznej sytuacji epidemiologicznej nie możemy przerwać diagnostyki czy leczenia pacjentów onkologicznych, pediatrycznych czy będących w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i życia.

Utworzyliśmy 20 łóżkowy Oddział Izolacyjny dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W chwili obecnej leczymy tu już pacjentów.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi chęci wsparcia naszego Szpitala uruchomiliśmy konto, na które można wpłacać darowizny:

Bank Gospodarstwa Krajowego,
Odział w Szczecinie,
ul. Tkacka 4, 70-446 Szczecin,
nr rachunku: 31 1130 1176 0022 2011 8420 0004

Przekazane przez Państwa środki zostaną wykorzystane w doposażeniu Szpitala w niezbędny w chwili obecnej sprzęt i materiały medyczne, służące bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu wirusa COVID-19. Ponadto pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa pracy pracowników Szpitala i hospitalizowanych pacjentów.

Za wszelką okazaną pomoc z Państwa strony serdecznie dziękujemy.

Logo NFZ    Logo CERTA          Logo TÜV Rheinland Polska