KOMUNIKAT!

 

            W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzoną nową strategią Ministerstwa Zdrowia odnośnie walki z pandemią SARS-COV-2, decyzją Dyrekcji SPSK 1 zmieniają się aktualnie obowiązujące zasady przyjęć pacjentów planowych.

Przed przyjęciem KAŻDEGO pacjenta do Klinik i Oddziałów SPSK 1, od dnia 01.10.2020 r. wymagane będzie wykonanie testu RT-PCR w kierunku COVID-19.

            Wszyscy pacjenci przyjmowani w trybie dyżurowym, tak, jak dotychczas będą mieli pobierane testy w ramach oczekiwania na proces diagnostyczno-terapeutyczny w Izbach Przyjęć lub SOR we wszystkich lokalizacjach SPSK 1.

Pacjenci do przyjęć planowych będą musieli w umówionym terminie wykonać wymaz w kierunku SARS-COV-2, maksymalnie 72 godziny przed przyjęciem do SPSK 1, najlepiej w dniu poprzedzającym przyjęcie do Szpitala.

            Pobieranie wymazów dla pacjentów planowych w lokalizacji Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1 będzie możliwe TYLKO w punkcie pobrań ustawionym przy wejściu „B” (boczny wjazd od strony Unii Lubelskiej).

Godziny pobrań: 8:00 - 11:00 oraz 15:00 - 18:00.

            Pobieranie wymazów dla pacjentów planowych w lokalizacji Police, ul. Siedlecka 2 będzie możliwe TYLKO w namiocie typu „drive thru” ustawionym przy parkingu przed wejściem głównym do Szpitala.

Godziny pobrań: 10:00 - 12:00.

            Tym samym, od dnia 01.10.2020 r. nie będzie możliwe przyjęcie pacjenta do SPSK 1 bez wykonanego testu RT-PCR w kierunku SARS-COV-2.

 

Dyrektor SPSK PUM