I N F O R M A C J A

 

Informujemy, że od dnia 15.10.2020 roku (czwartek) uruchomiony zostaje punkt wymazów w kierunku Covid-19 dla dzieci i ich opiekunów prawnych.

Punkt przeznaczony dla pacjentów, którzy będą przyjmowani do szpitala w trybie planowym, będzie czynny codziennie od godziny 08:00 do godziny 12:00 przed planowym przyjęciem do szpitala.

 

Punkt obsługiwał będzie pacjentów  w systemie drive thru oraz niezmotoryzowanych, którzy zostaną  przyjęci  na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Kliniki w KRM.

 

Dojazd do punktu pobrań jest możliwy od strony szlabanu przy wejściu K (od ul. Unii Lubelskiej). Punkt ustawiony jest w alejce po lewej stronie (wzdłuż budynku Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych).

 

Z poważaniem

 

Dyrektor SPSK PUM