KOMUNIKAT

 

Szanowni Pacjenci!

W związku z pogarszającą się z dnia na dzień sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz narastającą codziennie liczbą pracowników SPSK-I objętych kwarantanną bądź izolacją (z powodu zachorowania na COVID-19), zgodnie z ubiegłotygodniową rekomendacją Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, Szpital wstrzymuje do odwołania wszelkie planowe przyjęcia pacjentów. Dotyczy to wszystkich Klinik szpitalnych.

Możliwe przyjęcia do Szpitala dotyczą chorych: tzw. „ostrodyżurowych”, tzn. będących w stanie zagrożenia zdrowia i życia (w tym urazowych) oraz onkologicznych.

W Zakładach diagnostycznych SPSK-1 będą wykonywane przede wszystkim badania onkologiczne i pilne, z możliwym przesunięciem terminów badań planowych (w zależności od wskazań klinicznych).

Powyższe zalecenia obowiązują od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji tj. 22.10.2020 r.

 

Z poważaniem

 

Zast. Dyrektora ds. Lecznictwa