Szanowni Państwo,

Zważywszy, iż SPSK-1 jest tzw. „szpitalem węzłowym” włączonym do programu szczepienia medyków i pracowników administracyjno-technicznych placówek medycznych i aptek, prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tzw. okresie „0”, przed rozpoczęciem akcji szczepienia populacyjnego, w przypadku chęci wykonania szczepień dla Państwa jako podmiotów leczniczych (np. ISPL, IPL, ISPP, IPP, NZOZ), aptek oraz personelu medycznego i niemedycznego, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przeprowadzenia procedury szczepień w naszym Szpitalu.

W celu przystąpienia do programu szczepienia medyków i pracowników administracyjno-technicznych placówek medycznych i aptek, należy zawrzeć
z naszym Szpitalem umowę, której wzór publikujemy poniżej oraz dopełnić poniżej wskazanej procedury.

 • Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach oraz uzupełnić Państwa dane jako Zleceniodawcy (zgodnie z wypisem z CEiDG lub aktualnym odpisem KRS).
 • W umowie należy wypełnić w §1 liczbę pracowników zadeklarowanych do szczepień.
 • W §5 ust.1 należy uzupełnić dane osoby do kontaktu z Państwa podmiotem tj. imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
 • Umowę należy opatrzyć:
 • Podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu leczniczego

Lub w przypadku braku podpisu eletronicznego

 • Podpisem własnoręcznym osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu leczniczego
 • Podpisaną elektronicznie umowę należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 9:00
 • Umowy podpisane tradycyjnie należy dostarczyć do Szpitala do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 9:00

Następnie w celu wykonania Umowy powinniście Państwo:

 • Dostarczyć do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 9:00 deklarację w formie tabelarycznej w formacie .xml zawierającą listę osób chętnych do wykonania szczepienia, które są personelem medycznym lub niemedycznym pracującym w Państwa podmiocie leczniczym lub aptece. Lista musi zawierać imię
  i nazwisko, PESEL ( w przypadku braku - nr paszportu) oraz określenie, czy dana osoba wykonuje zawód medyczny lub niemedyczny;
 • Dostarczyć do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 9:00 zeskanowane na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oświadczenia każdej osoby, która zadeklarowała chęć zaszczepienia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Umowy;
 • Dostarczyć w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 9:00 zeskanowane na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pisemne zgody każdej osoby , która zadeklarowała chęć zaszczepienia na wykonanie szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Umowy;
 • Dostarczyć do dnia 25 grudnia 2020 r. oryginały zeskanowanych dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej.

 

Link do projektu umowy oraz dodatkowych załączników