OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA NOSA I UST PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE PORADNI PRZYKLINICZNYCH

 

PAMIĘTAJ ! - jeśli możesz zachowaj 1,5 m odległości między sobą a innymi osobami/personelem Szpitala

 

ZASADY:

  • o przyjęciu pacjenta do Poradni specjalistycznej decyduje wcześniejsza rejestracja na dany dzień i godzinę,
  • zapisy nowych pacjentów będą możliwe w późniejszym czasie,
  • w dniu umówionej wizyty należy przyjść do Poradni bezpośrednio przed umówioną wizytą i zająć wyłącznie wyznaczone miejsca na terenie Poradni,
  • umówieni pacjenci przychodzą na wizyty bez osób towarzyszących,
  • pacjenci wymagający bezwzględnie opieki osób towarzyszących oraz dzieci wchodzą do Poradni TYLKO z JEDNYM opiekunem (pozostałe osoby towarzyszące pozostają na zewnątrz budynku),
  • nadal udzielane są teleporady (numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Szpitala).

 

Prosimy o punktualne przychodzenie na umówione wizyty oraz stosowanie się do zaleceń pracowników Specjalistycznej Przychodni Przyklinicznej.                                                

                                                                             

Dziękujemy za stosowanie ww. zaleceń