UWAGA!  NA BADANIE ZABIERZ DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM I SWÓJ NR PESEL

 

PAMIĘTAJ

Na dwie – trzy godziny przed pobraniem wymazu nie należy:

 • jeść posiłków,
 • myć zębów,
 • płukać jamy ustnej specjalnymi preparatami,
 • palić papierosów,
 • żuć gumy lub tabletek (np. na gardło),
 • używać kropli do nosa albo innych leków (np. syropów).

 

DLA PACJENTÓW PRZYJMOWANYCH DO SZPITALA SPSK NR 1 OBIEKT W SZCZECINIE

 

Badania RT - PCR  w kierunku koronawirusa SARS-CoV - 2 u dzieci i dorosłych wykonywane są  w Punkcie wymazowym funkcjonującym przy SOR dla Dzieci przy ul. Unii Lubelskiej 1 (boczny wjazd do Szpitala przy budynku Św. Mikołaja) w następujących godzinach:

 • poniedziałek – piątek od godziny 8:00 do 10:00
 • sobota, niedziela (święta) – od godziny 8:00 do 12:00

Obowiązuje rejestracja telefoniczna codziennie - od godziny 10:00 do 15:00,

tel.: 538 515 050

 

DLA PACJENTÓW PRZYJMOWANYCH DO SZPITALA SPSK NR 1 OBIEKT W POLICACH

 

Badania RT - PCR  w kierunku koronawirusa SARS-CoV - 2 wykonywane są w Punkcie wymazowym usytuowanym w obrębie parkingu przy Szpitalu ul. Siedlecka 2, POLICE, codziennie w godzinach  od 10:00 do 12:00

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW  PO POBRANIU WYMAZU

 • Prosimy aby od momentu pobrania badania do czasu przyjęcia do Szpitala ograniczył/ła Pan/Pani kontakty z osobami obcymi oraz przebywanie w miejscach publicznych do niezbędnego minimum.
 • Należy zgłosić się do planowego przyjęcia w wyznaczonym terminie. W przypadku wątpliwości dotyczących pobranego badania wirusologicznego otrzymają Państwo kontakt telefoniczny ze Szpitala.
 • W sytuacji otrzymania informacji o dodatnim wyniku w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 (Internetowe Konto Pacjenta/personel Szpitala) należy pozostać w domu zalecany kontakt z lekarzem POZ.

 

Zasady wykonywania testów w kierunku koronawirusa SARS–CoV-2 u pacjentów przyjmowanych/hospitalizowanych w SPSK Nr 1 PUM

 

 1. Przyjęcie pacjenta do Szpitala ( pacjenta, który nie przechorował COVID-19)
  • Planowe - należy wykonać test RT-PCR w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 24–72 godziny przed przyjęciem i przyjąć do Szpitala dopiero po uzyskaniu ujemnego wyniku testu.
  • Ostre:
   • pacjent bezobjawowy wykonać test RT-PCR w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i przyjąć do danej jednostki dopiero po uzyskaniu ujemnego wyniku testu.
   • pacjent z objawami sugerującymi zakażenie COVID-19 – wykonać test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2: wynik dodatni – przekazać do Szpitala POZIOM I leczenia pacjentów COVID-19, wynik ujemny - wykonać test RT-PCR w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2, przyjąć do Szpitala dopiero po uzyskaniu ujemnego wyniku testu.
 2. Przyjęcie pacjenta do Szpitala po przebytym zachorowaniu na COVID-19
  • Pacjent, który przebywał w izolacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, może być przyjęty do Szpitala po 14 dniach od pierwszego dodatniego wyniku potwierdzającego zakażenie, pod warunkiem braku objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Nie wykonujemy, u takiego pacjenta badania molekularnego RT-PCR w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2.
  • Pacjent przyjmowany do Szpitala po upływie 90 dni od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 przed przyjęciem do Kliniki/Oddziału powinien mieć wykonane badanie molekularne RT-PCR w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2.
 3. Kryteria czasowe przyjęcia pacjenta do planowych zabiegów operacyjnych i diagnostycznych wymagających znieczulenia po przechorowaniu na COVID-19

 4.  Czas przyjęcia do Szpitala od rozpoznania 

   infekcji SARS-CoV-2

   Grupa pacjentów

   4 tygodnie

   bezobjawowi pacjenci

   6 tygodni

   objawowi pacjenci, którzy nie wymagali hospitalizacji

   10 tygodni

   objawowi pacjenci z cukrzycą, obniżona odpornością

   lub po leczeniu COVID-19 w szpitalu

   12 tygodni

   Pacjenci po leczeniu COVID-19 w oddziale intensywnej

   terapii

   

 5. Przyjęcie pacjenta do Szpitala po szczepieniu przeciw COVID-19
  • Po pierwszej dawce szczepionki – postępowanie z pacjentem – patrz pkt. 1 - „Przyjęcie pacjenta do Szpitala” lub pkt. 2 - „Przyjęcie pacjenta do Szpitala po przebytym zachorowaniu na COVID-19”
  • Po dwóch dawkach szczepionki –
   • do 14 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki postępuj z pacjentem – patrz pkt. 1 - „Przyjęcie pacjenta do Szpitala” lub pkt. 2 - „Przyjęcie pacjenta do Szpitala po przebytym zachorowaniu na COVID-19”
   • po 14 dniach od podania drugiej dawki szczepionki przyjecie pacjenta do Szpitala bez wykonywania testu w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2.
 6. Postępowanie z pacjentem w trakcie hospitalizacji - nie dotyczy ozdrowieńców do 90 dni od daty pierwszego dodatniego testu i osób po dwóch dawkach szczepionki przeciw COVID-19 przyjętych po 14 dniach od daty drugiego szczepienia)
  • z uwagi na 14-dniowy okres inkubacji i możliwość przebiegu bezobjawowego osoby przyjmowane do Szpitali należy codziennie monitorować pod kątem objawów odpowiadających COVID-19 i ponownie zbadać 3–5 dni po przyjęciu, chyba że wcześniej wystąpią objawy zakażenia.
  • Test RT-PCR w kierunku koronawirusa SARS-CoV 2 należy wykonać zawsze przed zabiegiem operacyjnym z intubacja, gdy minęła 5 doba od przyjęcia do Szpitala.