UWAGA!  NA BADANIE ZABIERZ DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM I SWÓJ NR PESEL

 

Dla pacjentów przyjmowanych do Szpitala SPSK Nr 1 obiekt w SZCZECINIE

 

Punkt 1 - Mobilny Punkt Pobrań – wymazy pobierane w  godz. od 08:00 do 11:00

  • dla zmotoryzowanych pacjentów zgodnie z harmonogramem

Mobilny Punkt Pobrań - znajduje się przy bocznej bramie prowadzącej na teren Szpitala, od ul. Unii Lubelskiej – wjazd po prawej stronie (od strony parkingu miejskiego) - granatowy namiot z logo SPSK 1.

 

Punkt 2 - Ogólna Izba Przyjęć – wejście E, punkt pobrań na parterze, pokój nr 18, dla pacjentów przyjmowanych do następujących Klinik:

  • Klinika Hematologii,
  • Oddział Transplantacji Szpiku,
  • Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Onkologicznej

Termin zgłoszenia na pobranie wymazu ustalany jest indywidualnie z pacjentem oraz poszczególnymi Klinikami.

 

Punkt 3 - Budynek Przyklinicznej Przychodni Specjalistycznej – wejście D i C, pokój nr 6 w godz. od 09:00 do 11:00

  • dla pacjentów przyjmowanych do pozostałych Klinik SPSK Nr 1 obiekt w Szczecinie

 

Dla pacjentów przyjmowanych do Szpitala SPSK Nr 1 obiekt w POLICACH

 

Punkt 4 - Ogólna Izba Przyjęć wejście Główne Szpitala, punkt pobrań na parterze, pokój nr 137  w godzinach uzgodnionych z daną Kliniką

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW PRZYJMOWANYCH PLANOWO DO SZPITALA

W związku z pobraniem u Pana/Pani wymazu w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 przed planowym przyjęciem do naszego Szpitalaprosimy aby od momentu pobrania badania do czasu przyjęcia do Szpitala ograniczył/ła Pan/Pani kontakty z osobami obcymi oraz przebywanie w miejscach publicznych do niezbędnego minimum. Następnie należy zgłosić się do planowego przyjęcia w wyznaczonym terminie. W przypadku wątpliwości dotyczących pobranego badania wirusologicznego otrzymają Państwo kontakt telefoniczny ze Szpitala.