„Dobry posiłek w szpitalu” to program pilotażowy Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, którego celem jest zwiększenie dostępności pacjentów do porad żywieniowych oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia pacjentów w szpitalach.

Programem pilotażowym objęci są pacjenci hospitalizowani w Klinikach/Oddziałach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie z wyjątkiem:

  • Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci w Szczecinie, Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci w Policach oraz
  • żywionych wyłącznie dojelitowo i pozajelitowo.

Pacjenci objęci programem mogą skorzystać na zlecenie lekarza z porad żywieniowych udzielanych przez Dietetyków Szpitalnych.

Lekarz decyduje o rodzaju stosowanej diety, czasie jej trwania oraz indywidualnych modyfikacjach w zależności od oceny stanu odżywienia pacjenta.

Realizacja i finansowanie programu pilotażowego odbędzie się od 01 listopada 2023 r. i trwać będzie do 30 czerwca 2024 r.  na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 PUM w Szczecinie a Narodowym Funduszem Zdrowia.

W dni robocze, udostępnimy Państwu zdjęcia dwóch posiłków spośród najczęściej stosowanych w danym dniu diet w naszym Szpitalu oraz opublikujemy jadłospisy dzienne i jadłospis 14-dniowy.