Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że wytworzona w SPSK 1 PUM Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) jest udostępniana automatycznie w ramach Indywidualnego Konta Pacjenta (IKP), dostępnego pod adresem https://pacjent.gov.pl/

 

Dokumenty stanowiące EDM to:

  • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań,
  • przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala,
  • informacja dla lekarza kierującego do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego,
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego,
  • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem,
  • opis badań diagnostycznych, (dot. badań diagnostycznych obrazowych).