W momencie zakończenia hospitalizacji pacjent otrzymuje 2 egzemplarze Karty Informacyjnej zawierającej informację o przebiegu hospitalizacji oraz zalecenia poszpitalne, w tym o przepisanych lekach i skierowaniach. W przypadku konieczności wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy -  niezbędnym jest przekazanie przez pacjenta numeru NIP pacjenta i zakładu pracy pacjenta. W Szpitalu wystawiane są zaświadczenia elektroniczne.

Pacjentom uprawnionym, na podstawie zlecenia lekarza, przysługuje transport sanitarny, który organizowany jest przez personel kliniki/oddziału w której pacjent był leczony.