Na terenie Szpitala obsługą laboratoryjną zajmuje się:

DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.
MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA

NIP: 675-12-65-009
REGON: 356366975

tel.: 91 487-5877, 91 425-3458

tel. kom.: 797 186-768

fax: 91 425-3456

Kierownik Laboratorium: mgr Bożena Sembaty - Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Punkt pobrań dla pacjentów - parter, wejście N (boczny wjazd do Szpitala przy budynku Św. Mikołaja)

Więcej nt. oferty laboratoryjnej na stronie www.diag.pl