Aby skorzystać z bezpłatnych badań, zabiegów i leczenia szpitalnego w SPSK1, pacjent powinien posiadać przy sobie dowód osobisty oraz jeden z dokumentów uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Aktualne informacje na temat potrzebnych dokumentów widnieją na stronie

Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Osoby nieposiadające powyższych dokumentów mogą skorzystać ze świadczeń medycznych odpłatnie, wg cen ustalonych w cenniku szpitalnym.