INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Szybka terapia onkologiczna to rozwiązania organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia.

Pakiet onkologiczny to określenie aktów prawnych wprowadzających szybką terapię onkologiczną.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w trosce o zapewnienie Pani/Panu informacji, udostępnia numer telefonu Koordynatora Opieki Onkologicznej oraz adres e-mail, na który może Pan/Pani kierować pytania dotyczące organizacji leczenia.

Koordynator udzieli Panu/Pani informacji o terminie, miejscu Konsylium i organizacji procesu leczenia po ustaleniu harmonogramu leczenia na Konsylium.

Warunkiem przyjęcia pacjenta na Konsylium jest wystawiona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zawierająca informacje o przeprowadzonej wcześniej diagnostyce.