INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Szybka terapia onkologiczna to rozwiązania organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia.

Pakiet onkologiczny to określenie aktów prawnych wprowadzających szybką terapię onkologiczną.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w trosce o zapewnienie Pani/Panu informacji, udostępnia numer telefonu Koordynatora Opieki Onkologicznej oraz adres e-mail, na który może Pan/Pani kierować pytania dotyczące organizacji leczenia.

Koordynator udzieli Panu/Pani informacji o terminie, miejscu Konsylium i organizacji procesu leczenia po ustaleniu harmonogramu leczenia na Konsylium.

Warunkiem przyjęcia pacjenta na Konsylium jest wystawiona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zawierająca informacje o przeprowadzonej wcześniej diagnostyce.

 

DIAGNOSTYKA

ETAP DIAGNOSTYKI WSTĘPNEJ I POGŁĘBIONEJ

W przypadku wystawienia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub innego lekarza posiadającego uprawnienia do wystawiania karty informujemy, że dalsza diagnostyka wstępna i pogłębiona w ramach krótkiej ścieżki onkologicznej, będzie odbywała się w następujących poradniach SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 PUM:

Poradnie 71-252 SZCZECIN, UL. UNII LUBELSKIEJ 1

DLA DOROSŁYCH

budynek "PRZYCHODNIA" wejście "D":
telefon do rejestracji: 91 425-3395

 • Chirurgii ogólnej
 • Endokrynologiczna
 • Ginekologiczna
 • Gastroenterologiczna
 • Neurochirurgiczna
 • Neurologiczna
 • Otolaryngologiczna
 • Chirurgii szczękowo-twarzowej

budynek CDiLND wejście "N":
telefon do rejestracji: 91 425-0490

 • Ginekologiczna
 • Hematologiczna
 • Onkologiczna
 • Ortopedyczno-Urazowa
 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

budynek "PRZYCHODNIA" wejście "D"
telefon do rejestracji: 91 425-3408

 • Chirurgii
 • Ortopedii

budynek "ŚW.MIKOŁAJ" wejście "M"
telefon do rejestracji: 91 425-3165

 • Gastroenterologii
 • Onkologii i Hematologii
 

Poradnie 72-010 POLICE, UL. SIEDLECKA 2

DLA DOROSŁYCH

budynek główny, parter
telefon do rejestracji: 91 425-3878

 • Ginekologiczno-Położnicza
 • Chorób Skórnych i Wenerycznych
 • Chirurgii Ogólnej
 • Okulistyczna

 

KONSYLIUM

KONSYLIUM ONKOLOGICZNE

Po przeprowadzonej diagnostyce, w wyniku, której zostanie rozpoznany nowotwór złośliwy, zwoływane jest Konsylium Onkologiczne. Zespół specjalistów na podstawie wyników badań o dokumentacji medycznej pacjenta opracowuje plan i harmonogram leczenia oraz kwalifikuje pacjenta do leczenia zabiegowego, chemioterapii lub radioterapii (bądź leczenia skojarzonego). w skład konsylium wchodzą m. in. lekarze następujących specjalizacji:

 • onkologii klinicznej,
 • radioterapii,
 • chirurgii onkologicznej lub ogólnej, lub innej dziedziny zabiegowej odpowiadającej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu,
 • radiologii.

Konsylia odbywają się trzy razy w tygodniu

 1. we wtorek od godziny 8:30
 2. w czwartek od godziny 12:00
 3. w piątki tylko Neurochirurgiczne o godzinie 10:00

Konsylia Onkologiczne SPSK nr 1 PUM odbywają się w budynku Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych - wejście "N" piętro III, pokój 28.

 

LECZENIE

LECZENIE ONKOLOGICZNE W SPSK NR1 PUM

Kliniki na ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

DLA DOROSŁYCH

 1. Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych,
 2. Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki,
 3. Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej,
 4. Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej,
 5. Klinika Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Otolaryngologicznej,
 6. Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,
 7. Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu,
 8. Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej,
 9. Klinika Gastroenterologii,
 10. Klinice Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku (w zakresie nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego),
 11. Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów (w zakresie nowotworów narządowych).

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej
 2. Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej

KLINIKI na Ul. Siedlecka 2, 72-010 Police

DLA DOROSŁYCH

 1. Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej
 2. Klinika Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej

 

CHEMIOTERAPIA I LECZENIE SYSTEMOWE PROWADZONA JEST:

 • w Klinice Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku
  (w zakresie nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego)
 • w Oddziale Klinicznym Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów
  (w zakresie nowotworów narządowych)

RADIOTERAPIA PROWADZONA JEST WE WSPÓŁPRACY Z:

 • Affideą w Koszalinie, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin
 • Oddziałem Radioterapii ZCO w Szczecinie, ul Strzałowska 22, 71-730 Szczecin

 

KONTAKT

Koordynator Opieki Onkologicznej

Agnieszka Grzybowska, Renata Jeruzel, Marta Słoma, Edyta Woś

tel. 91 425-3249 lub 691 551-545 w godzinach 9:00-14:00

kontakt e-mail