Szanowni Państwo!

Od dnia 06.05.2020 r. kobietom rodzącym może towarzyszyć w placówce mąż, partner lub inna bliska osoba.

Aby zmniejszyć ryzyko nieświadomego przeniesienia zakażenia do oddziału osoba towarzysząca powinna mieć aktualny wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2, z okresu nie dłuższego niż maksymalnie 3 dni przed porodem.

W celu uzyskania bezpiecznego wejścia na teren Kliniki, osoba towarzysząca przy porodzie nie posiadająca aktualnego wyniku testu, będzie testowana w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 na koszt Szpitala.

Zgodnie z zaleceniem konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, niezbędne jest aby osoba towarzysząca:

  • wypełniła ankietę epidemiologiczną (załączyć ankietę dla osoby towarzyszącej przy porodzie)
  • przez cały czas pobytu w szpitalu nosiła maskę i rękawiczki i ewentualnie była przebrana w strój umożliwiający ochronę epidemiologiczną
  • osoba towarzysząca może zostać wpuszczona w momencie rozpoczętego porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie
  • nie opuszczać wyznaczonej sali bez zgody personelu Kliniki
  • osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren Szpitala

Pragnę poinformować, że w Klinice są jedynie indywidualne sale porodowe z własnym węzłem sanitarnym i prysznicem.

 

Ważne!

Niezastosowanie się do ww.  zapisów będzie skutkowało natychmiastowym cofnięciem zgody na udział w porodzie.

 

Odwiedziny po porodzie NIE BĘDĄ MOŻLIWE.

Odbiór matki i dziecka w dniu wypisu odbywa się w wyznaczonym miejscu w Klinice.

Dodatkowych informacji udziela lekarz dyżurny Kliniki pod numerem telefonu: 695 112 032.

 

 

Dyrektor SPSK 1 PUM