Narodowy program leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2019-2023 stanowi kontynuację działań Ministra Zdrowia w zakresie leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych oraz prawidłowego zabezpieczenia w koncentraty czynników krzepnięcia.

Dwie ostatnie edycje programu obejmowały lata 2005-2011 oraz 2012-2018.

Cel programu:

Zapewnienie opieki i poprawa standardu leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.

Realizacja tego celu ma odbywać się poprzez następujące działania:

 • prowadzenie „centralnego” zakupu koncentratów czynników krzepnięcia,

 • wprowadzenie rejestru medycznego dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne,

 • wprowadzenie dla wybranych chorych możliwości dostaw domowych koncentratów czynników krzepnięcia, 

 • szkolenia personelu medycznego w zakresie leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych (lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych),

 • zawarcie z wybranymi podmiotami leczniczymi umów na prowadzenie „ośrodka leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych”, które mają objąć pacjentów kompleksową opieką, w tym regularną oceną stanu ich zdrowia potwierdzoną wystawianymi kartami postępowania,

 • możliwość wprowadzenia do leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych nowych leków.  

Spodziewane efekty:

 • zmniejszenie liczby pacjentów, cierpiących z powodu braku należytego leczenia hemofilii lub pokrewnych skaz krwotocznych,

 • zmniejszenie liczby osób, które z powodu wylewów krwotocznych nie mogą się uczyć lub pracować i wcześnie przechodzą na rentę,

 • poprawa jakość życia chorych,

 • objęcie opieką przez ośrodki leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych maksymalnej liczby chorych,

 • poprawa wiedzy personelu medycznego w zakresie leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych.

 

Całodobowy dyżur konsultacyjny prowadzony jest pod numerem telefonu:

 • tel. 695 112-034 – Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej

 • tel. 695 112-044 – Klinika Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku

 

Więcej informacji…