Program badań przesiewowych raka jelita grubego w systemie oportunistycznym na lata 2016-2018, przedłużony do roku 2021.

 

Program badań przesiewowych raka jelita grubego jest zadaniem Narodowej Strategii Onkologicznej, finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych w populacji osób średniego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. Niniejszy opis dotyczy realizacji Programu w systemie oportunistycznym. W systemie oportunistycznym do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej, lub samodzielnie zgłoszą się do ośrodka.

Populacja badana:

Kryteria włączenia do badań:

 • osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
 • osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 • osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób. Następne badania nadzorcze powinny być finansowane z innych źródeł. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie nadzorcze co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.
 • Osoby w wieku 20-49 lat z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób.

Kryteria wyłączenia:

 • objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,
 • kolonoskopia w ostatnich 10 latach

Osoby takie powinny mieć wykonane badanie kolonoskopowe w trybie normalnym (skierowanie od lekarza POZ).

Istnieje możliwość wykonania kolonoskopii przesiewowej w znieczuleniu ogólnym.

Badania wykonywane są w Pracowniach Endoskopowych SPSK1 PUM:

 1. Centrum Diagnostyki Schorzeń Przewodu Pokarmowego SPSK 1 PUM przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie.

  rejestracja osobista lub telefoniczna w godz. 08:00 - 14:00 (wejście "O", budynek CDiLND, parter)

  tel. 91 425-3229

 2. Pracownia Endoskopowa SPSK1 PUM przy ul. Siedleckiej 2 w Policach - III piętro gabinet nr 401.

  rejestracja osobista lub telefoniczna w godz. 08:00 - 14:00 (sekretariat 4 piętro)

  tel. 91 425-3858

W trakcie zapisu na badanie otrzymacie Państwo niezbędne informacje dotyczące przygotowania do badania, jego przebiegu oraz bezpłatnie środki do przygotowania jelita do badania.

 

Podstawą do zgłoszenia na badanie przesiewowe raka jelita grubego jest ankieta kwalifikacyjna - pobierz