Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich Szkół Podstawowych - odważna 8 na lata 2016-2018, przedłużony do roku 2021.

Głównym celem Programu jest:

 1. Promocja zdrowego stylu życia,
 2. Dostarczenie informacji o dalszym prozdrowotnym postepowaniu (plan postepowania prozdrowotnego),
 3. Wczesne wykrycie zaburzeń zdrowotnych,
 4. Przeciwdziałanie rozwojowi chorób cywilizacyjnych,
 5. Kwalifikacja do etapu specjalistycznego programu (w przypadku ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych),
 6. Opracowanie szczegółowej analizy statystycznej badań do wykorzystania w szkolnych programach wychowania zdrowotnego.

Badania obejmują cenę:

 • masy ciała (pomiary antropometryczne i bioimpedancja),
 • ciśnienie tętnicze krwi (pomiary RR),
 • postawy ciała,
 • sprawności krążeniowo-oddechowej (Kasch Pulse Recovery Test).

Badania przeprowadzane są przez profesjonalny zespół pielęgnairski w bezpieczny i przyjazny dla uczestnika sposób. Udział w programie jest dobrowolny. Programem zostaną objete wszystkie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażą wolę uczestnictwa.

Osoby do kontaktu:

 1. dr Joanna Ratajczak, tel. 601879468,
 2. dr Dominika Raducha, tel. 508354880,
 3. doc hab. n. med. Elżbieta Petriczko, tel. 602731533.

Program jest w całości finansowany ze środków Gminy Miasta Szczecin.