Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków realizowany jest w Klinice Laryngologii i Onkologii Otolaryngologicznej SPSK 1 PUM

ul. Unii Lubelskiej 1

wejście A, parter

 

Osoby do kontaktu:

Lucyna Wójcik; dr Anna Kabacińska

tel. 91 425-3286 lub 91 425-3278

 

Więcej informacji