Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego realizuje Program Polityki Zdrowotnej  pn.: „Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2022-2023” , który obejmuje kompleksową diagnostykę, leczenie niepłodności, w tym zapewnienie opieki psychologicznej i stanowi kontynuację programów polityki zdrowotnej z lat 2016-2021.

Program zapewnia parom z wcześniej niezdiagnozowaną niepłodnością, które podejrzewają u siebie problem z zajściem w ciążę, kompleksowe podejście do ich problemu zdrowotnego.

Głównym celem Programu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości kompleksowej opieki w szeroko pojętym obszarze zdrowia prokreacyjnego, z uwzględnieniem wszystkich jego aspektów w szczególności świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności.

Do celów szczegółowych Programu należy:

- określeniu przyczyn niepłodności wśród uczestników;

- poprawa stanu zdrowia uczestników w zakresie zidentyfikowanych chorób utrudniających posiadanie potomstwa;

- wzrost jakości udzielanych świadczeń w zakresie zdrowia prokreacyjnego.

Program realizowany jest w:

  • Klinice Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej;

 Poradnia Ginekologiczna w Szczecinie, tel. 91-425 04 90

  •  Klinice Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii;

Poradnia Ginekologii i Leczenia Niepłodności w Policach, tel. 91-425 39 32

 

Regulamin wraz z załącznikami: oświadczeniem i formularzem świadomej zgody

 

Więcej informacji: na stronie MZ