Gdzie się zgłosić?

Przyjęcie do Szpitala w trybie planowym odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę. Termin przyjęcia ustalany jest wstępnie przez pacjenta lub lekarza kierującego z osobą odpowiedzialną za prowadzenie listy oczekujących.

W wyznaczonym wcześniej terminie należy zgłosić się:

  • Szpital w Szczecinie, ul.Unii Lubelskiej 1 - w godzinach 7.30 – 14.30 do Rejestracji (wejście C, parter). Po godzinie 14:30 Rejestracja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (wejście C1)
  • Szpital w Policach, ul.Siedlecka 2 - (wejście główne, parter).

W czasie wizyty w wymienionych lokalizacjach dopełnione zostaną wszystkie formalności związane z przyjęciem do Szpitala:

  • zostanie założona dokumentacja medyczna,
  • zostaną Państwo poproszeni o podpisanie zgody na hospitalizację,
  • zostaną Państwo poproszeni o wskazanie osoby upoważnionej do otrzymywania informacji o Państwa stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych,
  • zostaną Państwo poproszeni o podpisanie oświadczenia o upoważnieniu wskazanej przez Państwa osoby do uzyskania dokumentacji medycznej, bądź też o braku takiego upoważnienia.

Wymagane dokumenty:

Przy planowanym przyjęciu do Szpitala niezbędne jest:

  • skierowanie do szpitala,
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).