W przypadku naruszenia praw pacjenta, pacjent lub osoba go reprezentująca może:

  • Zwrócić się do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do Dyrektora ds. lecznictwa placówki (budynek DYREKCJI, w dni robocze, w godz. 8:00 - 14:00)
  • Złożyć skargę na piśmie w Księdze uwag pacjentów lub w Dziale Organizacyjno-Prawnym (budynek DYREKCJI, w dni robocze, w godz. 8:00 - 15:00)

Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Skargi pisemne, które nie zawierają imienia i nazwiska lub kontaktu (telefonu czy adresu) do osoby, która ją wniosła, nie będą rozpatrywane.

Można ją złożyć także elektronicznie, przez formularz kontaktowy.