O nas

 

Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

Pielęgniarka Oddziałowa/Oddział Całodobowy AB: mgr Wioletta Juryniec

Pielęgniarka Oddziałowa/Oddział Całodobowy CD: mgr Izabela Kupś

Pielęgniarka Oddziałowa/Oddział Dzienny EFG: mgr Estera Nóżka

Zakres działalności:

 • Diagnostyka i leczenie wszystkich zaburzeń i chorób psychicznych, z uwzględnieniem tzw. trudnych przypadków klinicznych,
 • Poradnictwo i diagnostyka psychologiczna,
 • Wprowadzanie nowych form leczenia farmakologicznego i pozafarmakologicznego,
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa w oddziale dziennym i Poradni Psychiatrycznej oraz wczesna rehabilitacja chorych psychicznie w oddziałach całodobowych.
 • Terapia zajęciowa.

Klinika Psychiatrii PUM dysponuje: dwoma oddziałami psychiatrycznymi ogólnymi po 47 łóżek, w 2 niezależnych pawilonach, z salami chorych 2-4 łóżkowymi, z pełnym zapleczem wczesnej rehabilitacji, oddziałem dziennym z pododdziałem psychoterapii grupowej nerwic (12 miejsc) oraz dwoma pododdziałami leczenia i wczesnej rehabilitacji psychoz (24 miejsca).

Klinika Psychiatrii SPSK 1 PUM prowadzi wysoko specjalistyczną terapię całodobową następujących stanów:

 • kryzysy psychiczne
 • pierwszy epizod psychozy
 • schizofrenia, w tym schizofrenia z dominującymi objawami negatywnymi
 • schizofrenia lekooporna
 • choroby afektywne, w tym depresja lekooporna
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • uzależnienia od środków nasennych i uspokajających
 • zaburzenia odżywiania się

Proponujemy także diagnostykę ambulatoryjną, bądź w warunkach oddziałów całodobowych, następujących zaburzeń:

 • stany wysokiego ryzyka wystąpienia psychozy
 • zaburzenia adaptacyjne
 • zaburzenia nerwicowe (w tym lękowe)
 • zaburzenia osobowości
 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnienia behawioralne
 • zaburzenia funkcji poznawczych, w tym zespoły otępienne

W warunkach oddziałów dziennych proponujemy programy rehabilitacyjne skierowane do pacjentów z:

 • zaburzeniami nerwicowymi
 • zaburzeniami afektywnymi
 • po kryzysach psychicznych
 • psychozami

Poradnia Psychiatryczna

Poza konsultacjami trudnych pacjentów kierowanych przez lekarzy psychiatrów z całego Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi leczenie psychiatryczne pacjentów oraz monitorowane leczenie profilaktyczne chorób afektywnych, monitorowane leczenie nowymi lekami psychotropowymi i dalsze leczenie pacjentów uczestniczących w programach naukowo-badawczych.

 

Kontakt

 

Sekretariat Katedry i Kliniki:

   tel.: 91 3511-322, faks: 91 3511-301

   kontakt e-mail

   Szczecin, ul. Broniewskiego 26, wejście główne, pawilon AB, pok. 6

Lokalizacja:

   Szczecin, ul. Broniewskiego 26, wejście główne

Portiernia:

   tel.: 91 3511-300

Punkt pielęgniarski AB:

   tel.: 91 3511-326

Punkt pielęgniarski CD:

   tel.: 91 3511-339