O nas

 

Lekarz Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Zastępca Lekarza Kierującego Kliniką: dr n. med. Małgorzata Skwierawska

Zastępca Lekarza Kierującego Kliniką: dr n. med. Konrad Jarosz

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Halina Łaniewska-Leleń

 

Zadaniem Kliniki jest udzielanie pomocy chorym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia w przebiegu ostrych zaburzeń krążenia i oddychania oraz ich dalsze leczenie w warunkach intensywnej terapii (16 stanowisk). Leczymy chorych wymagających intensywnego monitorowania oraz konieczności zastosowania inwazyjnych metod wspomagania funkcji życiowych.

Zakres działalności:

 1. Ratowanie i podtrzymywanie czynności organizmu u ciężko chorych,
 2. Specjalistyczna opieka i rehabilitacja u ciężko chorych z powodu choroby, operacji lub urazu,
 3. Opieka nad chorymi, którym choroba nie pozwala na całkowite wyleczenie, zapewniająca komfort pacjentom i ich rodzinom,
 4. Możliwość stosowania zaawansowanych technik podtrzymywania funkcji życiowych,
 5. Prowadzone są znieczulenia do zabiegów diagnostycznych i leczniczych w Klinikach SPSK 1,
 6. Uśmierzanie bólu pooperacyjnego.

Klinika jest oddziałem referencyjnym dla pozostałych tego typu oddziałów w województwie a zespół pracowników ma merytoryczne przygotowanie do prowadzenia intensywnej terapii i znieczulania chorych:

 • politraumatologicznych,
 • otolaryngologicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • internistycznych.

Znieczulenia w Klinice są prowadzone przez doświadczony zespół o najwyższych umiejętnościach w zakresie anestezjologii przy użyciu nowoczesnego sprzętu i materiałów.

 

Kontakt

 

Sekretariat:

   tel. 91 425-3378, fax: 91 425-3384

   kontakt e-mail

  Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1; wejście "B" lub "C"; parter, pok. 1/28B

Stanowisko nadz. pielęgn. nr 1:

   tel.: 91 425-3380

Stanowisko nadz. pielęgn. nr 2:

   tel.: 91 425-3385

Stanowisko nadz. pielęgn. nr 3:

   tel.: 91 425-3511

Lokalizacja Kliniki:

   Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, wejście "B" lub "C", parter

 

Galeria