O nas

 

Kierujący Kliniką: dr hab. n. med. Marta Masztalewicz

 Zastępca Kierującego Klinika: dr n. med Anna Bajer-Czajkowska

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Celina Stala

Zakres działalności:

 • Diagnostyka i leczenie udarów mózgu w wyspecjalizowanej jednostce udarowej z uwzględnieniem dozylnego leczenia trombolitycznego i trombektomii mechanicznej.
 • Diagnostyka i leczenie chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, w szczególności choroby Parkinsona, dystonii z zastosowaniem toksyny botulinowej.
 • Diagnostyka i leczenie padaczki, wtym padaczki lekoodpornej.
 • Diagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego.
 • Diagnostyka elektrofizjologiczna i leczenie chorób nerwowo – mięśniowych w szczególności miastenii i ostrych neuropatii obwodowych.
 • Diagnostyka neuropatologiczna chorób układu nerwowego, w tym guzów mózgu z wykorzystaniem technik immunohistochemicznych.

Programy lekowe:

 • Leczenie stwardnienia rozsianego.
 • Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego.
 • Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni.
 • Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych.
 • Leczenie dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy.
 • Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona.

Pracownia EEG / Diagnostyka Padaczki:

 • Badanie rutynowe EEG u dorosłych, u dzieci i u niemowląt.
 • Badanie EEG z zastosowaniem aktywacji (fotostymulacja, po nieprzespanej nocy).
 • Różnicowanie napadów padaczkowych i niepadaczkowych z zastosowaniem Video EEG, pozwalającym na synchronizację zapisu video i EEG.

Pracownia Neuropatologiczna:

 • Badania rutynowe i immunohistochemiczne guzów układu nerwowego, pobranych drogą biopsji i z materiału operacyjnego.
 • Badania neuropatologiczne materiału sekcyjnego.

Pracownia USG:

 • Badania USG Doppler tętnic dogłowowych oraz badania przezczaszkowe (TCD, TCCD) u pacjentów hospitalizowanych w Klinice Neurologii, ze szczególnym uwzględnieniem chorych w ostrej fazie udaru mózgu.

Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych (EMG/EP):

 • Pracownia oferuje pełny zakres nowoczesnych badań elektrofizjologicznych, stosowanych w diagnostyce schorzeń obwodowego układu nerwowego i mięśni (polineuropatie, choroby neuronu ruchowego, uszkodzenia nerwów obwodowych urazowe oraz uciskowe (zespoły cieśni), miastenia i zespoły pokrewne, dystrofie mięśniowe, zapalenia wielomięśniowe, miopatie metaboliczne i toksyczne), a także pomocnych w diagnostyce niektórych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego (stwardnienie rozsiane, procesy zwyrodnieniowe, metaboliczne i zapalne OUN). Oferta obejmuje: badanie neurograficzne, ilościowe badanie elektromiograficzne mięśni, badanie transmisji nerwowo-mięśniowej (testy miasteniczne, elektromiografia pojedynczego włókna mięśniowego), badanie odruchu mrugania (blink reflex), testy autonomicznego układu nerwowego, badanie multimodalnych potencjałów wywołania (wzrokowe potencjały wywołane, słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu, somatosensoryczne potencjały wywołane z nerwu pośrodkowego i z nerwu piszczelowego).

Formularz leczenia pacjenta z udarem niedokrwiennym mózgu

 

Kontakt

 

Sekretariat Kliniki

   tel.: 91 425-3251

   kontakt e-mail

Dyżurka pielęgniarek

   tel.: 91 425-3253

Lokalizacja:

   Szczecin, ul. Unii Lubelska 1; wejście "H"; piętro I