Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

NIP: 852-22-11-119 | REGON: 000288892 | KRS: 0000009581
Nr konta: BGK O/Szczecin 31 1130 1176 0022 2011 8420 0004
71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1

Centrala
tel.: 91 425-3000
Biuro Dyrektora
tel.: 91 425-3002
fax: 91 425-3001
kontakt e-mail
/SPSK_Nr_1_PUM/SkrytkaESP
Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć
tel.: 91 425-3010
Pediatryczna Izba Przyjęć
tel.: 91 425-3141
Rzecznik Szpitala:
tel.: 91 425-3032
Inspektor Ochrony Danych:
tel.: 91 425-3077
Zast. Inspektora Ochrony Danych:
tel.: 91 425-3007
71-460 Szczecin, ul. Broniewskiego 26

Centrala
tel.: 91 3511-300
Sekretariat Kliniki Psychiatrii
tel.: 91 3511-322
fax: 91 3511-301
kontakt e-mail
Rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego:
tel. 664 084-016
72-010 Police, ul. Siedlecka 2

Biuro Dyrektora w Policach
tel.: 91 425-3810
fax: 91 425-3812
kontakt e-mail
Ogólna Izba Przyjęć w Policach
tel.: 91 425-3800
Położniczo-Ginekologiczna Izba Przyjęć
tel.: 91 425-3929