Wysoka pozycja SPSK 1 PUM w Rankingu najlepszych Szpitali Publicznych Tygodnika „Wprost” 2017 r.

W Rankingu wzięły udział Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu. Ocenie poddano m.in. zakres dostępnej w szpitalu diagnostyki, liczbę wykonanych procedur leczniczych, współczynnik zakażeń pooperacyjnych, liczbę lekarzy posiadających specjalizację oraz liczbę sal operacyjnych i łóżek.

Wśród najlepszych szpitali ortopedycznych w Polsce Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu znalazła się na zaszczytnym 5 miejscu, natomiast wśród najlepszych szpitali chirurgicznych Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej na 12 miejscu.

Ranking Tygodnika "Wprost" 2017