Po raz kolejny w plebiscycie „Hipokrates 2017” organizowanym przez Redakcję „Głos Szczeciński” przyznano

tytuły lekarzom i pielęgniarkom.

Tytuł najpopularniejszego lekarza Szczecina i Powiatu polickiego zdobył lek. med. Sebastian Woźniak.

Drugie miejsce zajął dr n. med. Tomasz Ociepa.

W kategorii najpopularniejszej pielęgniarki Szczecina i Powiatu polickiego 1 miejsce zajęła Pani Anna Filuba,

zaś drugie miejsce Pani Krystyna Odziemczyk.

Wymienione pielęgniarki i lekarze są pracownikami Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej naszego Szpitala.

Więcej informacji ……… GS.24