logo spsk1

 

 

 

 

Jubileusz 70 – lecia

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1

im. prof. T. Sokołowskiego

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

1947-2017

 

Patronat honorowy:

Patroni medialni:

Sponsorzy:

 

Uroczystość Jubileuszowa odbędzie się 07 grudnia 2017 roku

w Auli Szpitala przy ul. Unii Lubelskiej 1

w Szczecinie.

 

Sprawozdanie z uroczystości