Informacja

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie podpisała w dniu 19.02.2018 r. z lekarzami rezydentami porozumienie, określające organizację dyżurów medycznych w Szpitalu.

Porozumienie będzie obowiązywać od marca 2018 r. i uwzględnia w ramach umowy o pracę pełnienie trzech dyżurów w miesiącu.

Uzgodniona podczas prowadzonych negocjacji zmiana organizacji czasu pracy rezydentów gwarantuje, jak dotychczas kompleksowość opieki hospitalizowanym w Szpitalu pacjentom.

 

(-) Dyrekcja SPSK 1 PUM