W dniu 4 września w SPSK nr 1 PUM został otwarty Oddział Transplantacji Szpiku.

W uroczystości otwarcia oddziału uczestniczyli przedstawiciele władzy państwowej, szczebla krajowego i wojewódzkiego, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy placówek medycznych, podmiotów współpracujących ze Szpitalem, a także pracownicy Szpitala oraz PUM. Obecny był również Ks. Biskup Henryk Wejman, który dokonał poświęcenia nowego Oddziału.  

Powstanie Oddziału Transplantacji Szpiku, ośrodka pobierającego i przeszczepiającego komórki krwiotwórcze oraz Banku Komórek Krwiotwórczych uzupełni prowadzone w Klinice Hematologii leczenie pacjentów ze Szczecina i całego regionu z nowotworami układu krwiotwórczego na najwyższym poziomie oraz przyczyni się w przyszłości dla rozwoju medycyny transplantacyjnej w całym kraju.

Oddziałem kieruje prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński.

Miesiąc temu u dwojga pierwszych pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego przeszczepiono szpik. Do tej pory zabiegi takie można było wykonać w innych szpitalach w kraju m.in. w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Katowicach, Krakowie.

 

Przygotowania do otwarcia Oddziału Transplantacji Szpiku trwały blisko dwa lata. Dzięki dotacji z budżetu Państwa w 2016 r. wysokości 2 mln zł możliwe było pełne wyposażenie wybudowanego wcześniej Oddziału Transplantacji Szpiku oraz Banku Komórek Krwiotwórczych w specjalistyczny sprzęt niezbędny dla uruchomienia programu.

 

Informacje prasowe: Rynek ZdrowiaKurier Szczeciński