Szanowni Pacjenci,

W związku z zamknięciem Poradni Hematologicznej i Oddziału Hematologii 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie informujemy, że z dniem 01 kwietnia 2019r. pacjenci dotychczas leczeni w 109 Szpitalu Wojskowym będą mieli możliwość opieki specjalistycznej w zakresie hematologii udzielane świadczenia w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie, zgodnie z przyjętymi między placówkami ustaleniami.

Wszyscy pacjenci wymagający hospitalizacji zostali już przekazani do Szpitala SPSK-1 PUM
w Szczecinie a pacjenci wymagający kontynuacji leczenia w zakresie programów lekowych
i chemioterapii jednodniowej mają już ustalane terminy wizyt.

Wszyscy pacjenci, zwłaszcza  Poradni Hematologicznej,  mogą uzyskać informacje codziennie,

w godzinach: 11:00 - 13:00 pod numerem tel.  261 455  527.

Informacje o innych podmiotach  leczniczych udzielających świadczeń  zdrowotnych dostępne są na stronie internetowej Oddziału NFZ w Szczecinie w zakładce GDZIE SIĘ LECZYĆ.

Poradnie hematologiczne w regionie:

 •    Kołobrzeg, Regionalny Szpital, ul. Łopuskiego 31,

     94 353-0239

 •    Koszalin, Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, ul. Chałubińskiego 7, 

     94 348-8355, 94 348-8420 

 •    Szczecin, SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM, ul. Unii Lubelskiej 1,

     91 425-0490

 •    Szczecin, SPSZOZ - Zdroje, ul. Mączna 4,

     91 880-6529, 91 880-6495

Poradnia hematologiczna w SPSK1 mieści się w bud. CDiLND, wej. "N", parter, gab. 10,

  tel. do rejestracji  - 91 425-0490

 

Dodatkowo informujemy, iż z dniem 09.04.2019r. planowane jest uruchomienie dodatkowej Poradni Hematologicznej w SPSK-1 PUM w Szczecinie dedykowanym zwłaszcza pacjentom z Poradni Hematologicznej 109 Szpitala Wojskowego.

 

Do pierwszej wizyty w tutejszej  Poradni pacjenci zobowiązani są dostarczyć :

 • Skierowanie do poradni hematologicznej (jednorazowo przy pierwszej rejestracji, wystawione  przez lekarza POZ lub dowolnego specjalistę).
 • Kserokopię dokumentacji z dotychczas prowadzącej leczenie poradni hematologicznej (109 Szpitala Wojskowego).

 

Dyrekcja SPSK-1 PUM

w Szczecinie