KOMUNIKAT

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie informuje, iż trwa procedura kwalifikacji pacjentów do programu lekowego leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) (ICD-10: G12.0, G12.1).

Na dzień 03.04.2019 r. otrzymaliśmy 34 zgłoszenia. W chwili obecnej trwa kompletowanie dokumentacji medycznej i weryfikacja nadesłanych danych. Rozpoczęliśmy także diagnostykę i kwalifikację pierwszej pacjentki.

Z uwagi na wymogi formalne programu obejmujące liczne badania i konsultacje specjalistyczne, aktualna ocena stanu zdrowia i kwalifikacja  jest przeprowadzana w warunkach krótkiej (1-2 dniowej) hospitalizacji.

Informacje dotyczące planowanego przyjęcia do szpitala są przekazywane pacjentom przez lekarza specjalistę neurologii dr n. med. Annę Bajer-Czajkowską, koordynatora programu w Klinice Neurologii SPSK 1 PUM.

Przebieg leczenia obejmuje podanie 4 dawek wysycających leku w czasie pierwszych dwóch miesięcy leczenia (0, 14, 28 oraz 63 doba) oraz kolejnych dawek podtrzymujących raz na 4 miesiące. 

 

Mamy nadzieję objąć opieką wszystkich pacjentów, ale z uwagi na planową działalność Kliniki Neurologii, proces ten będzie rozłożony w czasie.

Zwracamy się zatem do naszych pacjentów z prośbą o cierpliwe oczekiwanie na kontakt telefoniczny w tej sprawie.

 

 

                                                                                                          Dyrekcja SPSK nr 1 PUM