Komunikat

 

Dyrekcja SPSK 1 PUM informuje, że Szpital został zakwalifikowany do Programu pilotażowego w zakresie leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych. Program będzie realizowany od 01 lipca 2019 roku.

 

Szpital przygotował się do realizacji Programu zgodnie z przyjętymi warunkami Ministerstwa Zdrowia.

SPSK 1 PUM dysponuje interdyscyplinarnym zespołem specjalistów w zakresie neurologii, neurochirurgii, radiologii interwencyjnej oraz nowoczesnym sprzętem zakupionym w grudniu 2018 r. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej do wykonywania w/w procedur.

 

Obecnie SPSK 1 PUM oczekuje na formalne ogłoszenie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Programu pilotażowego.

 

 

Dyrekcja SPSK 1 PUM