KOMUNIKAT

Od lipca br., Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym SPSK1 PUM w Szczecinie dołączyła do programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych, (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2019, Dz.U.2019.1236).

Celem pilotażu jest ocena skuteczności praktycznej oraz wypracowanie optymalnego modelu organizacji leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Kwalifikacja pacjenta do leczenia

W przypadku stwierdzenia, że chory kwalifikuje się do leczenia trombolizą dożylną a następnie trombektomią mechaniczną:

  • wdrażane jest leczenie trombolityczne,
  • równolegle wykonywane badanie angio-TK, celem stwierdzenia, czy u chorego występuje niedrożność naczyń domózgowych lub dużych naczyń wewnątrzczaszkowych.

Badanie angio-TK należy wykonać także u chorych, którzy nie spełniają kryteriów do leczenia trombolitycznego, a spełniają kryteria do leczenia trombektomią mechaniczną.

W razie potwierdzenia niedrożności tętnicy szyjnej wewnętrznej lub segmentu M1 lub M2 tętnicy środkowej mózgu, segmentu A1 lub A2 tętnicy przedniej mózgu, tętnicy podstawnej lub tętnicy kręgowej, dyżurny lekarz neurolog Oddziału Udarowego w którym przebywa chory,

  • wypełnia „Formularz leczenia pacjenta z udarem niedokrwiennym mózgu mod.SPSK1”,  dostępny na stronie internetowej SPSK1,
  • powiadamia telefonicznie lekarza dyżurnego  Kliniki Neurologii PUM;  telefon kom. 695 112-042, dostępny 24/7, o konieczności przekazania chorego celem leczenia trombektomią mechaniczną, przekazując telefonicznie dane zawarte w wypełnionym  formularzu.

Ostateczna decyzja o przekazaniu chorego jest podejmowana przez lekarzy:   dyżurnego neurologa Kliniki Neurologii i dyżurnego radiologa interwencyjnego SPSK1.

Po ustaleniu przekazania do SPSK1, transport pacjenta (wraz z wypełnionym „Formularzem”),  powinien odbyć się natychmiastowo, tak aby leczenie trombektomią mechaniczną mogło rozpocząć się do 6 godzin od wystąpienia objawów udaru mózgu.

Im szybciej wykonany jest zabieg, tym większa szansa na dobre rokowanie pacjenta. Dlatego zabieg powinien być rozpoczęty w możliwie jak najkrótszym czasie od zachorowania. Rutynowo czas od wystąpienia objawów do rozpoczęcia zabiegu rozumianego jako nakłucie tętnicy udowej nie powinien być dłuższy niż 6 h. U wybranych pacjentów na podstawie dodatkowych kryteriów radiologiczno-klinicznych (zgodnie z protokołem badania DAWN) lub radiologicznych (zgodnie z protokołem badania DEFUSE-3) mechaniczna trombektomia może być uzasadniona w przedziale 6–24 h od czasu, kiedy pacjent był po raz ostatni widziany zdrowy.

Formularz leczenia pacjenta z udarem niedokrwiennym mózgu mod.SPSK1