Informujemy, że od dnia 01.12.2019 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie realizuje program pilotażowy „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy”.

Program realizowany jest w Klinice Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii.

więcej informacji