Nr projektu: POIS.09.02.00-00-0177/19
Wartość projektu: 22 003 075,00 PLN
w tym dofinansowanie: 21 995 153,56 PLN

Dnia 30.12.2019 r. Dyrektor SPSK Nr 1 PUM podpisał z Ministrem Zdrowia umowę nr POIS.09.02.00-00-0177/19-00/99/2019/924 o dofinansowanie projektu pn. 

"Kompleksowe odtworzenie wyposażenia i infrastruktury oddziałów udzielających świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, położnictwai ginekologii i leczenia chorób dzieci oraz współpracujących pracowni diagnostycznych w SPSK 1 PUM".

W planie działań do realizacji uwzględniono jednostki:

  • Klinika Gastroenterologii – przebudowa i remont pomieszczeń Centrum Endoskopii Diagnostycznej i Terapeutycznej Chorób Przewodu Pokarmowego.
  • Klinika Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku, Gabinety zabiegowe i lekarskie klinik onkologicznych.
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej.
  • Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym SPSK 1 PUM w Policach przy ul. Siedleckiej nr 2 (remont pomieszczeń: Kliniki Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii, Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci.

Czas realizacji projektu: 12 m-cy (bez dokumentacji projektowej)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych. Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko2014 - 2020