Logo3 

Z przyjemnością informujemy, że Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM  we wszystkich lokalizacjach dołączył do grona nielicznych placówek w naszym województwie posiadających Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Ministra Zdrowia.

Uzyskanie tego wyróżnienia zostało zrealizowane w ramach projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, którego realizatorem jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akredytacja jest wielkim wyzwaniem, bowiem to najwyższe standardy jakości w naszym kraju. To również dobrowolny proces, w którym Szpital dąży do potwierdzenia wysokiej jakości i bezpieczeństwa opieki, a uzyskanie certyfikatu jest tego najlepszym potwierdzeniem.