Szanowni Pacjenci!

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju Dyrekcja SPSK 1 PUM podjęła decyzję o ograniczeniu wszystkich planowanych przyjęć pacjentów do niezbędnego minimum wynikającego z sytuacji zdrowotnej.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy przypadków pilnych, w tym urazów oraz pacjentów onkologicznych.

Ograniczenie dotyczy również przyjęć w Poradniach Przyklinicznych i Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku porad ambulatoryjnych będzie istniała możliwość ich odbywania przy zastosowaniu środków teleinformatycznych. Szczegóły tych rozwiązań dostępne będą na stronie internetowej SPSK 1 PUM.

W przypadku pacjentów objętych programami lekowymi na stronie internetowej Szpitala pojawi się szczegółowa instrukcja zasad kontynuowania danego programu lekowego, szczególnie w zakresie wydawania leków.

 

Dyrekcja SPSK 1 PUM