KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, informujemy, iż wszystkie realizowane przez SPSK nr 1 programy lekowe przebiegają zgodnie z warunkami i terminami ich realizacji.

W przypadku niektórych programów wprowadzone zostają jednak szczególne rozwiązania organizacyjne dotyczące m. in. miejsc realizacji świadczeń ambulatoryjnych, trybu realizacji wizyt kontrolnych (w uzasadnionych medycznie przypadkach możliwa jest realizacja wizyty teleinformatycznej), zlecania i realizacji badań diagnostycznych, odbioru leków (odbiór bez osobistego stawiennictwa pacjenta, po przedłożeniu pisemnego upoważnienia zawierającego cel i dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru leku).

Jednocześnie informujemy, iż świadczenia w programach lekowych wymagające pobytu pacjenta w Klinice/Oddziale SPSK nr 1 PUM będą realizowane planowo.

Kwalifikacja pacjentów do programów lekowych, dla których ryzyko epidemiologiczne przewyższa potencjalne korzyści z terapii lekowej na tą chwilę zostaje odroczona.

Szczegółowych informacji udzielają lekarze prowadzący lub pracownicy Klinik/Oddziałów SPSK nr 1 PUM w Szczecinie. W pilnych sprawach i zapytaniach możliwy jest kontakt telefoniczny, jak wskazano niżej.

 

Dyrektor SPSK1 PUM

 

Kliniki dziecięce:

 • Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego
  Sekretariat Kliniki: tel. 91 425 31 66
 • Klinika Pediatrii, Hemato - Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej
  Kontakt z lekarzem prowadzącym – 91 425 31 60
 • Klinika Pediatrii i Onkologii Dziecięcej
  Kontakt z lekarzem prowadzącym – 91 425 35 15
 • Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
  Sekretariat Kliniki: tel. 91 425 35 31
 • Klinika Neonatologii (Police)
  Sekretariat Kliniki: tel. 91 425 38 91

 

Kliniki/Oddziały dorosłych:

 • Klinika Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku
  • Klinika Hematologii
   Infolinia: tel. 425 33 62 (pon-pt  godz. 11:00-13:00)
  • Oddział Transplantacji Szpiku
   Kontakt z lekarzem prowadzącym: 91 425 04 28
 • Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów
  Sekretariat Oddziału: tel. 91 425 05 02
 • Klinika Gastroenterologii
  Kontakt z lekarzem prowadzącym (dr n. med. I. Zawada)
 • Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych
  dr n. med. J. Pobłocki  tel. 91 425 34 01 (pon, wt, czw, pt godz. 9:00-11:00) lub 91 425 04 40
 • Klinika Neurologii
  • Rdzeniowy Zanik Mięśni –  dr. n. med. . A. Bajer-Czajkowska tel. 91 425  32 55
  • Leczenie Przetoczeniami Immunoglobulin - dr. n. med. A. Bajer-Czajkowska  tel. 91 425 32 55
  • Dystonie ogniskowe i połowiczy kurcz twarzy – dr n. med. M. Gołąb-Janowska  tel. 91 425 32 64
  • Stwardnienie Rozsiane – lekarz prowadzący – dr n. med. D. Koziarska 91 425 32 64, dr n. med. D. Nocoń tel. 91 425 32 56)
  • Choroba Parkinsona – lek. med. J. Turowska-Kowalska 91 425 32 54
 • Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej
  Infolinia – 91 425 05 29
 • Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych
  kontakt z lekarzem prowadzącym lub sekretariat: 91 425 39 24