Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przekazuje podziękowanie dla AMGEN Biotechnologia Sp. z o.o., za wsparcie finansowe udzielone Szpitalowi, które pozwoli na zachowanie ciągłości działań polegających na zapobieganiu, zwalczaniu i usuwaniu skutków epidemii COVID-19.