KOMUNIKAT!

 

Szanowni Państwo!

Szpital podjął trud umożliwienia pacjentkom chcącym odbyć poród w Szpitalu w Policach przy ul. Siedleckiej 2 możliwość odbycia  porodu z osobą towarzyszącą.

Od dnia 06.05.2020 r. kobietom rodzącym dziecko może towarzyszyć w placówce mąż, partner lub inna bliska osoba.

Aby zmniejszyć ryzyko nieświadomego przeniesienia zakażenia do oddziału osoba towarzysząca powinna mieć aktualny wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2, z okresu nie dłuższego niż maksymalnie 5 dni przed porodem.

W celu uzyskania bezpiecznego wejścia na teren Kliniki, osoba towarzysząca przy porodzie nie posiadająca aktualnego wyniku testu, będzie testowana w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 na koszt Szpitala i towarzyszyć będzie mogła przy porodzie po uzyskaniu ujemnego wyniku testu.

Zgodnie z zaleceniem konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, niezbędne jest aby osoba towarzysząca:

  • przez cały czas pobytu w szpitalu nosiła maskę i rękawiczki i ewentualnie była przebrana w strój umożliwiający ochronę epidemiologiczną,
  • osoba towarzysząca może ewentualnie zostać wpuszczona w momencie rozpoczętego porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie,
  • w przypadku indywidualnej sali porodowej kobieta rodząca w I, II lub III okresie porodu może przebywać bez maski ochronnej,
  • nie opuszczać wyznaczonej sali bez zgody personelu Kliniki.

Pragnę poinformować, że w klinice są jedynie indywidualne sale porodowe z własnym węzłem sanitarnym i prysznicem.

Ważne!

Niezastosowanie się do w/w zapisów będzie skutkowało natychmiastowym cofnięciem zgody na udział w porodzie.

 

Odwiedziny po porodzie nie będą możliwe.

Odbiór matki i dziecka w dniu wypisu odbywa się w wyznaczonym miejscu w Klinice.

Dodatkowych informacji udziela lekarz dyżurny Kliniki pod numerem telefonu: 695 112 032.

 

 

Dyrektor SPSK 1 PUM