Punkty Pobrań dla pacjentów z ustalonym planowym przyjęciem do Szpitala.

 

Uwaga! na badanie zabierz dokument ze zdjęciem i swój nr PESEL.

 

Punkt 1 - Mobilny Punkt Pobrań – wymazy pobierane w godz. od 08:00 – 11:00

  • dla zmotoryzowanych pacjentów zgodnie z harmonogramem.

Mobilny Punkt Pobrań - znajduje się przy bocznej bramie prowadzącej na teren Szpitala, od ul. Unii Lubelskiej – wjazd po prawej stronie (od strony parkingu miejskiego) - granatowy namiot z logo SPSK 1.

 

Punkt 2 - Ogólna Izba Przyjęć – wejście E, punkt pobrań na parterze, pokój nr 18,

  • dla pacjentów klinik:
    • Klinika Hematologii,
    • Oddział Transplantacji Szpiku,
    • Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Onkologicznej

 

Punkt 3 - Budynek Przyklinicznej Przychodni Specjalistycznej – wejście C, pokój nr 6,

  • dla pacjentów pozostałych klinik.

 

 

Termin zgłoszenia na pobranie wymazu ustalany jest indywidualnie z pacjentem

oraz poszczególnymi klinikami.

 

Dyrektor SPSK 1 PUM