18 września br. miało miejsce spotkanie podsumowujące zakończenie inwestycji realizowanej w Szpitalu pt.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obiektach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie”.

W spotkaniu uczestniczyli JM Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. med. Bogusław Machaliński, Prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. med. Jarosław Peregud – Pogorzelski, Dyrektor Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych RPO – Pani Kinga Jacewicz, Z-ca Prezesa WFOŚiGW – Pan Robert Stępień, Dyrektor Szpitala dr n. med. Konrad Jarosz oraz wykonawcy projektu Prezes ML System – Pan Dawid Cycoń i firmy Eltrix – Pan Robert Wielgus. Wśród gości nie zabrakło Z-cy Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych – mgr inż. Zbigniewa Najmowicza, który po zakończeniu prac odszedł ma zasłużoną emeryturę.

Instalacja zaczęła już wytwarzać własną energię elektryczną na potrzeby Szpitala. Panele fotowoltaiczne zostały zamontowane na dachach i elewacjach budynków Szpitala.

 

Cała inwestycja ma ogromne znaczenie ekologiczne i finansowe, bowiem pozwoli na ochronę środowiska, znacznie ograniczając emisję dwutlenku węgla przy wytwarzaniu energii elektrycznej i wygeneruje oszczędności na rachunkach Szpitala za energię elektryczną. Energia będzie wykorzystywana w całości na pokrycie bieżącego zapotrzebowania  na prąd.

Według wyliczeń, elektrownia fotowoltaiczna pozwoli zaoszczędzić co najmniej 430 000,00 złotych brutto rocznie.

Powstała elektrownia to instalacja składająca się głównie z 2116 sztuk paneli fotowoltaicznych oraz 23 sztuk inwerterów. Sumaryczna moc zainstalowanych paneli wynosi 740,60 kWp. Panelami pokryto dachy i elewacje budynków szpitalnych o łącznej powierzchni 4 097,6 m², w tym:

  • dachy – 3 644,4 m²,
  • elewacje – 453,2 m².

Przy sprzyjających warunkach pogodowych elektrownia pokrywa ponad 65% chwilowego zapotrzebowania mocy (tj. okres pomiędzy godz. 11:00 i 15:00).

W ciągu dnia, kiedy to panele są aktywne (tj. w godz. 05:30 – 20:30) - w okresie wiosenno - jesiennym, elektrownia pokrywa ponad 40%  zapotrzebowania mocy w ww. przedziale czasowym. Brak aktywności paneli w okresie nocnym powoduje, że średniodobowe pokrycie zapotrzebowania mocy wynosi ok. 20% - 25%.

Inwestycję o łącznej wartości 6 223 110 zł,  zrealizowano przy dofinansowaniu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych. Dofinansowanie, w formie dotacji, stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji i wyniosło 3 697 499,97 zł. Pozostałe środki, do pełnej wartości inwestycji, uzupełniono dofinansowaniem w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Instalacja już działa! Dzięki niej Szpital  dołączył do grupy podmiotów, które łączą ekologię ze sporymi oszczędnościami.

Link do filmu pokazującego uruchomioną infrastrukturę fotowoltaiczną.