Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

TATY

Pani mgr Małgorzaty Krzystek


Z-cy Dyrektora ds. administracyjnych

Pani Dyrektor oraz Rodzinie
w tym trudnym momencie przekazujemy
wyrazy szczerego współczucia i otuchy.

 

Dyrekcja i Pracownicy
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM
w Szczecinie