Komunikat!

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie uprzejmie informuje, iż w celu poprawy jakości, bezpieczeństwa i standardu realizacji opieki nad pacjentem z dniem 01 lipca 2021 r. rozpocznie się modernizacja pomieszczeń szpitalnych w obiekcie w Policach. W związku z powyższym wystąpią niedogodności spowodowane pracami budowlanymi i częściowa zmiana sposobu funkcjonowania Szpitala.

Ograniczenia dotyczyć będą pacjentów przyjmowanych w trybie nagłym, zwłaszcza transportowanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego, którzy będą przewożeni do klinik/oddziałów w lokalizacji w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1.

Pacjentów z nagłym zachorowaniem, urazem prosimy o bezpośrednie zgłaszanie się (w zależności od dokonanego wyboru) do podmiotów leczniczych znajdujących się w Szczecinie.

Wejście Główne do Szpitala w Policach zostanie zamknięte!

Pacjenci do przyjęć planowych zgłaszają się do  Punktu Przyjęć Planowych, który znajduje się po przeciwnej stronie Wejścia Głównego.

Przyjęcia pacjentek ciężarnych i rodzących przeniesiono do pomieszczeń znajdujących się w Klinice Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii – wejście C, I piętro, pokój nr 267.

Poradnia Chirurgiczna z Polic została przeniesiona do pomieszczeń przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie. Pozostałe poradnie specjalistyczne będą realizowały świadczenia w dotychczasowej lokalizacji – wejście C.

O wszystkich zmianach wynikających z prowadzonych prac modernizacyjnych oraz dróg transportu do klinik szpitalnych, będą  informować tablice informacyjne oraz personel Szpitala.

Mając na uwadze dyskomfort pacjentów i pracowników, Dyrekcja Szpitala będzie podejmować wszelkie starania, by trwające prace modernizacyjne nie dezorganizowały pracy funkcjonujących klinik oraz  były jak najmniej uciążliwe dla pacjentów

 

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

Dyrektor SPSK1 PUM

Dr n. med. Konrad Jarosz