agm
 
zestaw fg

Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - CWBK PUM

 

Umowa nr: 2021/ABM/04/00003 z dn. 25.06.2021

Okres realizacji: 01.08.2021 - 31.07.2026

Wartość dofinasowania: 8 458 044,00 PLN,   w tym dla PUM: 7 996 364,00  PLN

Projekt finansowany ze środków budżetu Państwa od Agencji Badan Medycznych, w ramach konkursu Tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badan klinicznych ABM/2021/4.

Projekt realizowany przez Konsorcjum:

  • Lider: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Konsorcjant nr 1: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (SPSK1)
  • Konsorcjant nr 2: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie (SPSK2)

Celem projektu jest utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (CWBK PUM ). Projekt jest unikatowym na skalę regionu Pomorza Zachodniego oraz makroregionu północno-zachodniej Polski przedsięwzięciem, którego najważniejszym celem jest usprawnienie procesów organizacji i realizacji komercyjnych oraz niekomercyjnych badań klinicznych, prowadząc do zwiększenia liczby prowadzonych badań w celu poprawy zdrowia obywateli oraz wygenerowania wzrostu przychodów z tytułu realizacji badań. CWBK zostanie powołane w strukturze organizacyjnej PUM jako odrębna, samodzielna jednostka posiadająca dostosowaną do swoich potrzeb strukturę organizacyjną.

Wraz z otrzymaniem dofinansowania Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie stał się jednym z 16 ośrodków należących do Polskiej Sieci Badań Klinicznych, której celem jest zapewnienie jednolitego standardu realizacji badań, wysokiej jakość obsługi pacjentów oraz zwiększenia liczby komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych.

siec

 


 

zestawienie logotypów