W dniu 11 października 2021 odbyło się oficjalne otwarcie nowej CENTRALNEJ STERYLIZATORNI SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie.

Całkowicie nowy budynek z łącznikiem komunikacyjnym do głównego budynku Szpitala powstał w ramach inwestycji  pn.: „Budowa wraz z wyposażeniem przyszpitalnego obiektu z przeznaczeniem na Centralną Sterylizatornię”
będącej częścią PROGRAMU WIELOLETNIEGO 2019-2025 „Rozbudowa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i podległych jednostek w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych badań innowacyjnych”.

Centralna sterylizatornia to miejsce, bez którego nie jest możliwe funkcjonowanie Szpitala. Rozwój oddziałów urazowych Szpitala spowodował, że dotychczasowe pomieszczenia stały się zbyt ciasne i mało wydajne. Jak ważnym ogniwem w zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarnych jest sterylizatornia uzmysłowiła dobitnie epidemia koronawirusa. To tu odbywają się działania eliminujące zakażenia szpitalne, wynikające ze stosowania inwazyjnych technik medycznych. Stąd istotna jest koncepcja architektoniczno-budowlana, przewidująca zapobieganie zakażeniom, a nie ich zwalczanie.

Infrastruktura budynku zapewnia niezależne i samodzielne funkcjonowanie obiektu. Nowy agregat prądotwórczy zapewnia pracę nawet przy zaniku zasilania elektrycznego w Szpitalu. Wewnątrz i na zewnątrz budynku umieszczono kamery do monitorowania.  Drzwi zewnętrzne dostępowe są wyposażone w kontrolę dostępu z wideo domofonami.

Nowa Sterylizatornia w SPSK nr 1 PUM w Szczecinie jest największą na Pomorzu Zachodnim. Bogate i często unikatowe  wyposażenie technologiczne, automatyzacja niektórych czynności dająca możliwość obróbki szerokiego asortymentu wyrobów medycznych, duża wydajność podstawowego wyposażenia, integralność i kompleksowość rozwiązań, przestronność i funkcjonalność wnętrz decydują, że jest to obiekt należący do krajowej czołówki.

Centralna sterylizatornia z komputerowym systemem obiegu narzędzi to koszt ponad 12.500 mln zł. Środki na przeprowadzoną inwestycję pochodzą z dotacji budżetowej w wysokości 12.396,260 mln zł oraz środków własnych Szpitala.