Logo serce kardioonkologiaRusza specjalny program profilaktyczny realizowany w SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie.  Obserwowany stały wzrost zachorowań na nowotwory, a tym samym wzrost liczby pacjentów leczonych preparatami o potencjalnym działaniu kardiotoksycznym to ważny argument dla wdrożenia programu prewencji chorób sercowo-naczyniowych u chorych onkologicznych.

 

W piątek, 15 października 2021 r. przedstawiono jego założenia podczas briefingu prasowego dot. działań planowanych w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego - Prewencja chorób sercowo - naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022.

 

Gośćmi spotkania byli Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz, Przewodnicząca Sejmiku Maria Ilnicka-Mądry, Dyrektor WUP Andrzej Przewoda oraz przedstawiciele SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa dr Robert Kowalczyk, dr Piotr Gościniak oraz dr Joanna Jędrzychowska-Baraniak. 

http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/pacjenci-onkologiczni-z-latwiejszym-dostepem-do-kardiologow-rusza-specjalny-program-profilaktyczny

 

Więcej o programie kardioonkologicznym można przeczytać tutaj:

https://www.spsk1.szn.pl/dla-pacjenta/programy-medyczne/prewencja-chorob-sercowo-naczyniowych-u-pacjentow-onkologicznych-na-lata-2020-2022#informacje